naar overzicht

Zeeland staat open voor eco-toerisme

  • Stedenbouw
  • 2018 / 2019
  • Tweede semester
  • docent: Alexander Herrebout (OTO landscape architecture), Willemijn Lofvers (FUR), Catja Edens (FUR
download project

De ooit florerende watersport is een het vergrijzen en het vaargebied van de watersport gaat ten onder aan de negatieve effecten van de Deltawerken. Een strategie zorgt ervoor dat de Zeeuwse Delta met haar watersport toekomst bestendig wordt. 


De ooit florerende watersport is een het vergrijzen en het vaargebied van de watersport gaat ten onder aan de negatieve effecten van de Deltawerken. Een strategie zorgt ervoor dat de Zeeuwse Delta met haar watersport toekomst bestendig wordt. 


Meer dan 74 procent van de jachtbezitters is boven de 50 jaar. Nieuwe generaties blijven massaal weg van deze vrijetijdsbesteding. Door deze vergrijzing wordt een leegloop van jachthavens voorspeld. Dat zal resulteren in een overschot aan jachten die moeilijk te demonteren en daarom zullen mensen eerder kiezen de makkelijke manier: gewoon laten liggen. Daarnaast zal door de leegloop van jachthavens een belangrijke steunpilaar wegvallen voor de lokale economie in de Zeeuwse plaatsjes.


Ook het vaargebied is aan het veranderen. De negatieve gevolgen van de Deltawerken zijn steeds meer zichtbaar in de Zeeuwse wateren. Zo verdwijnen er zandbanken in de Oosterschelde door een afname van getijde-energie en is de bodem van het Grevelingenmeer dood door stilstaand water. Daarnaast komt de tekentafelleeftijd van de Oosterscheldekering steeds verder naar voren door toenemende klimaatverandering. 


Een strategie dat op langer termijn de waterveiligheid garandeert zonder Oosterscheldekering is de oplossing. Verzwaarde dijken meer landinwaarts plaatsen en meer ruimte voor natuur bieden is niet alleen goed voor tegen overstromingsrisico. Naast een natuurlijke kustverdediging zorgt deze strategie voor een meer gevarieerd en aantrekkelijker recreatiegebied dat voor de Zeeuwse watersportsector voor nieuwe economische impulsen kan zorgen in de vorm van eco-tourisme. 


Grevelingen en Volkerak gaan fungeren als overloop voor de Oosterschelde tijdens stormvloeden. Hierdoor komen ze weer in open verbinding te staan met de Oosterschelde en is er weer getijde. Ook deze wateren worden onderdeel van een Zeeuws netwerk van eco-tourisme. 

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.