naar overzicht

The Natural Condensor: Een brug tussen dier, mens en machine.

  • Combinatie
  • 2021 / 2022
  • Eerste semester
  • docent: Marit Janse, Rolf Reichardt en Txell Blanco
download project

Naast Marconiplein in M4H staat een parkeergebouw. Het is betonnen auto-machine met 41.000m2 aan efficient-hellende- , maar ongevulde parkeervelden. Door het herorganiseren van de bestaande structuur en haar materialen transformeert het betonnen landschap naar een kilometer-lange groene route. Deze route staat niet meer alleen in dienst van de auto, maar fungeert als een mediator tussen de nieuwe gebruikers van M4H.

MENS, DIER, PLANT EN MACHINE


Het vloerpakket wordt daarbij ingezet als emulgator tussen deze zogenaamd onmengbare groepen.…

Naast Marconiplein in M4H staat een parkeergebouw. Het is betonnen auto-machine met 41.000m2 aan efficient-hellende- , maar ongevulde parkeervelden. Door het herorganiseren van de bestaande structuur en haar materialen transformeert het betonnen landschap naar een kilometer-lange groene route. Deze route staat niet meer alleen in dienst van de auto, maar fungeert als een mediator tussen de nieuwe gebruikers van M4H.

MENS, DIER, PLANT EN MACHINE


Het vloerpakket wordt daarbij ingezet als emulgator tussen deze zogenaamd onmengbare groepen. Waar dier, mens en de machine ieder met gescheiden entrée het parkeergebouw binnentreden lopen de routes langzaam in elkaar over. Zo start de rijbaan als onbegroeid betonveld, maar veranderd deze stapsgewijs naar een rotsachtige habitat waar juist varens en mountainbikes zich thuisvoelen.


Naast deze geleidelijke overgangen zijn de routes vol knooppunten waar gebruikers overlappen, waar de egel de slakken uit de dakakker eet en de stadscamping het gefilterde water van het natuurlijke helofytenfilter uit het moerasgebied gebruikt.


Een 1000m lang speelveld die de zogenaamde 'tegenstelling' tussen Dier, Mens en Machine helpt te overbruggen.


klik op <download project> om de poster in detail te zien

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.