naar overzicht

De belofte van de Rotte als achtertuin van de stad

download project

‘‘Ik meander door het landschap en de stad. Eeuwen vol beroering. Mijn verleden is verdwenen. Ik lijk te verwateren. Verweven in het hedendaagse, voel ik me toch buitengesloten van het dagelijkse leven. Ik veranker mij opnieuw in de stad en mijn verhalen komen weer tot leven. Ik voel me herboren.’’
Uitputting van het landschap is vaak het gevolg van het nastreven van economische doelen. Onze prestatiemaatschappij leidt op…

‘‘Ik meander door het landschap en de stad. Eeuwen vol beroering. Mijn verleden is verdwenen. Ik lijk te verwateren. Verweven in het hedendaagse, voel ik me toch buitengesloten van het dagelijkse leven. Ik veranker mij opnieuw in de stad en mijn verhalen komen weer tot leven. Ik voel me herboren.’’
Uitputting van het landschap is vaak het gevolg van het nastreven van economische doelen. Onze prestatiemaatschappij leidt op een andere manier ook tot een vorm van uitputting bij mensen. In de werkstad Rotterdam komen de bijwerkingen van economische vooruitgang en de toenemende prestatiedruk van haar bewoners samen. Die complexiteit of ziekteverschijnselen op stedelijk niveau vragen om een verandering van onze levenswijze. Alleen dan kunnen we blijven functioneren in deze prestatiemaatschappij.

Een oplossing voor de uitputting van stad en mens ligt mogelijk bij plekken voor rust en bezinning. Terwijl door stedelijke verdichting en intensiteit de druk op de openbare ruimte toeneemt, groeit de behoefte aan rustmomenten in zowel stad als buitengebied. Juist dit soort plekken kunnen een belangrijk middel zijn om de geestelijke en fysieke conditie van de stedeling, maar ook de biodiversiteit en klimaatopgave, op peil te houden of te verbeteren.

Rotterdam ontleent zijn bestaansrecht en naam aan de Rotte; een veenrivier van 21 kilometer lengte die tot in het hart van de stad stroomt. De Rotte was, net als de Maas en de Schie, ooit een belangrijke rivier om grondstoffen en goederen aan en af te voeren. Mede door deze waterverbindingen ontwikkelde Rotterdam zich tot een werkstad met een voortvarende economie. De relatie tussen stad en natuur werd daarbij voortdurend opnieuw geïnterpreteerd. De rivier en het landschap waren afwisselend een gevaar, een bedreiging, een functioneel middel of grondstoffenbron.

Met de demping van de Binnenrotte in 1871 kwam een (voorlopig) einde aan die dynamische wisselwerking tussen stad en land. Met deze ingreep startte een fase van ontkenning van de Rotte in het binnenstedelijke gebied. De afgelopen 140 jaar werd de veenrivier niet als kwaliteit erkent. De stad keerde haar rug naar de Rotte toe. Maar deze onverminderd potentiële stad-land verbinding ligt nog steeds verscholen in het weefsel van de stad.

‘De belofte van de Rotte als achtertuin’ vraagt om hernieuwde aandacht voor én een herziening van de relatie tussen natuur, mens en stad. Het project laat de potentie van deze verscholen rivier zien en speelt daarmee in op de groeiende behoefte naar rust in de stad. De achtertuin is een metafoor voor een intieme, geborgen plek waar je jezelf kan zijn. Een plek voor iedereen, maar vooral voor Rotterdammers. Juist in contrast met de Maas, het gezicht van de stad.
Met de (her)ontdekking van deze oude, maar kansrijke relatie tussen stad en natuur ontwikkelt zich een ontdekkingsreis langs de vergeten verhalen van Rotterdam en haar Rotte. Een zoektocht naar de afwezigheid van het dagelijkse.

‘De belofte van de Rotte als achtertuin’ is een ruimtelijke structuur, waarbij de veenrivier centraal staat. Een structuur die het stedelijk weefsel verbindt met het landschap tot aan de Oude Rijn; van Oorsprong tot St. Laurenskerk. Het nieuwe narratief wordt gevormd door plekken voor verwondering. Elke plek vormt een moment langs deze hernieuwde stad-land verbinding. Elke plek vertelt een eigen verhaal over de Rotte en dragen ze gezamenlijk, door hun rust, bij aan bewustwording en bezinning van passanten. Zo transformeert de Rotte van een symbool van uitputting en verwaarlozing in een van de omarming tussen natuur, mens en stad.


Website: http://www.bandy.nl/rotte/presentatieLees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.