naar overzicht

De Stadsrand Centraal

download project

Stedelijke gebieden groeien de komende decennia hard. Om de bereikbaarheid te garanderen wordt door het Rijk fors geïnvesteerd in weg- en spoorweginfrastructuur. Tegelijkertijd hebben inwoners van steden in toenemende mate behoefte aan ruimte voor groen en recreatie. Een fijnmazig groen-blauw netwerk met aantrekkelijke routes van en naar het ommeland is daarvoor cruciaal. De ruimte in…


Stedelijke gebieden groeien de komende decennia hard. Om de bereikbaarheid te garanderen wordt door het Rijk fors geïnvesteerd in weg- en spoorweginfrastructuur. Tegelijkertijd hebben inwoners van steden in toenemende mate behoefte aan ruimte voor groen en recreatie. Een fijnmazig groen-blauw netwerk met aantrekkelijke routes van en naar het ommeland is daarvoor cruciaal. De ruimte in de bestaande stad is schaars. Juist de stadsrandzone kan in de vraag naar woonruimte, groen en recreatie hier een sleutelrol in vervullen.

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.