naar overzicht

Made in Vietnam

  • Stedenbouw
  • 2019 / 2020
  • Tweede semester
  • docent: Thijs van Spaandonk
download project

Vietnam heeft de afgelopen jaren een transformatie meegemaakt

van een onderontwikkeld land naar een land met een opkomende

middenklasse .

De Doi Moi is een belangrijk kantelpunt geweest in de Vietnamese

economie. Vietnam is onderdeel geworden van de internationale

economie. Deze ontwikkeling is de bakermat van de industrialisatie

in Vietnam en Vietnam krijgt te maken met een explosieve

economische groei.

De Vietnamese regering heeft haar ambitie uitgesproken over

de toekomst van de economische ontwikkeling. “De weg naar

industrialisatie en modernisatie in een generatie”.

Om deze ambitie…

Vietnam heeft de afgelopen jaren een transformatie meegemaakt

van een onderontwikkeld land naar een land met een opkomende

middenklasse .

De Doi Moi is een belangrijk kantelpunt geweest in de Vietnamese

economie. Vietnam is onderdeel geworden van de internationale

economie. Deze ontwikkeling is de bakermat van de industrialisatie

in Vietnam en Vietnam krijgt te maken met een explosieve

economische groei.

De Vietnamese regering heeft haar ambitie uitgesproken over

de toekomst van de economische ontwikkeling. “De weg naar

industrialisatie en modernisatie in een generatie”.

Om deze ambitie waar te maken, heeft de regering het aantrekken

van internationale bedrijvigheid als grootste prioriteit. Volgens

de regering zorgt de internationale bedrijvigheid, gericht op de

maakindustrie voor werkgelegenheid en het uitrooien van de

armoede.

Tegelijkertijd zorgt deze internationale ontwikkeling ervoor dat

het landschap wordt vernietigd. Zorgwekkende constatering die de

lokale bewoners en de lokale bedrijvigheid treft. Lokale bewoners

die gebonden zijn aan hun natuurlijke omgeving, worden hiervan

losgetrokken en de lokale bedrijvigheid gebaseerd op ambacht is

aan het verdwijnen door de concurrentie van de internationale

bedrijvigheid.

Deze eenzijdige economie gericht op de internationale markt vind ik

uitermate zorgwekkend. De weg naar groei en armoedebestrijding

kan naar mijn inzicht anders. “De weg naar industrialisatie en

modernisatie in een generatie”. Op de manier zoals het nu gaat vind

ik niet kunnen. De insteek van de Vietnamese regering moet anders.

De visie van Vietnam naar een industrialisatie natie dient bijgesteld

te worden.

De lokale bewoners en bedrijvigheid zullen een prominentere plek

moeten krijgen in deze ontwikkeling.

Made in Vietnam geeft antwoord op het bijschrijven van de kaders

en uitgangspunten voor deze duurzame transformatie. Beschrijft een

toekomst beeld voor 2035.

De kracht van de lokale bedrijvigheid is een belangrijke speerpunt.

Deze lokale bedrijvigheid vormt een koppeling met het land. Op

deze manier krijgen boeren en omwonenden de kans om deel te

nemen aan de weg naar industrialisatie en modernisatie. Voordat

we er zijn dient er eerst een hervorming plaatst te vinden in de

ambitie van de rijstsector in Vietnam. Door af te stappen van de

wereldproductie en over te gaan naar een nationale productie

ontstaat er ruimte om de landbouwgronden opnieuw in te richten.

Land inrichten om producten te verbouwen voor de lokale ambacht.

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.