naar overzicht

BIOTISCH & ABIOTISCH

  • Combinatie
  • 2019 / 2020
  • Derde kwartaal
  • docent: Jacques Vink, Marit Janse en Piet Vollaard
download project

Gustoterrein – Schiedam

Het Gustoterrein in Schiedam is gelegen aan de Maas in de

nabijheid van het M4H gebied. Een voormalig havengebied

dat zich in een transitie bevindt tot makers district gekenmerkt

door: innovatie, circulariteit en design. Momenteel heeft het

Gustoterrein – Schiedam

Het Gustoterrein in Schiedam is gelegen aan de Maas in de

nabijheid van het M4H gebied. Een voormalig havengebied

dat zich in een transitie bevindt tot makers district gekenmerkt

door: innovatie, circulariteit en design. Momenteel heeft het

Gustoterrein zelfs de eerst Floating Farm in Nederland, waarbij

geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van grondgebruik

en industrie in de stad.


De stad als stedelijke biotoop. Als we weten dat dieren in staat zijn

zich aan te passen aan hun omgeving en binnen slechts enkele

generaties kunnen ontpoppen tot een nieuw soort, dan kunnen we

daar ook mee ontwerpen. Juist de extreme omstandigheden van

een bepaalde plek kunnen een evolutieproces bespoedigen.

Het rivierenlandschap van de Maas heeft hierbij het uitgangspunt

gevormd. Door de eeuwen heen is de rivier omgetoverd tot

kapitalistisch stukje handelswaar. Maar ooit bevatte het een grote

rijkdom aan verschillende biotopen. Biotopen die zich op grote

afstanden van elkaar bevonden verspreid over de gehele reikwijdte

van de rivier. Wat nu als die biotopen opnieuw samenkomen,

maar dan ten midden van het Gustoterrein? Waardoor er extreme

situaties ontstaan: zoet & zout / nat & droog / hoog & laag / open

& gesloten. Het Gustoterrein als testlocatie. Testlocatie voor nieuwe

manieren van landschappelijke invulling in stedelijk gebied waarbij

diversiteit het sleutelwoord vormt en innovatie de oplossing is.

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.