naar overzicht

Zeeland: LONELY PEOPLE + LONELY PLANET

  • Architectuur
  • 2018 / 2019
  • Tweede semester
  • docent: Andrea Möhn (AM_A Andrea Möhn Architects), Femke Feenstra (Gortemaker Algra Feenstra Architects), Catja Edens (bureau Spatie, onderzoeker FUR), Ralf Lambie (Tinker imagineers)
download project

Zorg als nieuwe dorpskern

ziek zijn en ouder worden in het midden van de samenleving


Domburg staat voor een keuze. Gaat het door met het centrum over te geven aan de toerist en dorpsvoorzieningen naar buiten te drukken, of streeft het een inclusief centrum na?

Domburg kent een typisch beeld voor het Zeeuwse. Eenzame ouderen en zorgbehoevenden aan de rand van het dorp, het centrum…

Zorg als nieuwe dorpskern

ziek zijn en ouder worden in het midden van de samenleving


Domburg staat voor een keuze. Gaat het door met het centrum over te geven aan de toerist en dorpsvoorzieningen naar buiten te drukken, of streeft het een inclusief centrum na?

Domburg kent een typisch beeld voor het Zeeuwse. Eenzame ouderen en zorgbehoevenden aan de rand van het dorp, het centrum florerend in het teken van toerisme.

Maak zorg als ontmoetingsplek. Laat mensen met een zorgbehoefte in het hart van de samenleving staan, in plaats van aan de rand. Wonen met zorg op alle niveaus die een dorp nodig heeft, gemengd met maatschappelijke voorzieningen aan een plein in het centrum. Reuring.

Een gemengd maatschappelijk wooncentrum, waarbij zorg als ontmoeting wordt ingezet. Maar waar ook ruimte is voor individualiteit. Een multifunctioneel gebouw, gebaseerd op een flexibel grid wat het functiefluïde maakt in de tijd.

Ontmoeting wordt gestimuleerd door ligging, zichtbaarheid, overgangen van openbaar-privé en diverse soorten buitenruimten.

In innig contact met de omgeving. Niet alleen de natuurlijke context, die letterlijk naar binnenstroomt, maar ook de sociale context.

Een plek waar niet alleen ouderen verblijven, maar ook gezinnen, een kinderdagverblijf en een buurtvoorziening als een leescafé. Oma’s passen op de kleintjes, de bewegingsruimte dient ook als BSO. Kleinkinderen komen op bezoek tijdens de buitenschoolse opvang.

Dit alles om ervoor te zorgen dat Zeeland met zijn ereplek in de Lonely Planet, ook een ereplek wordt voor zijn ouderen. Een plek waar je samen oud wordt. Want ziek zijn, dat is al saai genoeg.

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.