naar overzicht

Verticale Buurtstraat, een bouwblok voor het collectief

download project

De toekomst van de stad ligt in de stad zelf. Vandaag de dag, anno 2019 woont al meer dan 55 procent van de wereld bevolking in de stad. Dit zal in 2050 stijgen naar meer dan 70 procent. Ook voor Rotterdam ligt er een verdichtingsopgave.

 

Deze verdichtingsvraag voor Rotterdam wordt voornamelijk opgelost door vooral een eenzijdig vorm van bouwen. Er wordt voornamelijk met grote en hoge volumes gebouwd die een en…

De toekomst van de stad ligt in de stad zelf. Vandaag de dag, anno 2019 woont al meer dan 55 procent van de wereld bevolking in de stad. Dit zal in 2050 stijgen naar meer dan 70 procent. Ook voor Rotterdam ligt er een verdichtingsopgave.

 

Deze verdichtingsvraag voor Rotterdam wordt voornamelijk opgelost door vooral een eenzijdig vorm van bouwen. Er wordt voornamelijk met grote en hoge volumes gebouwd die een en monotoom zijn, bestaande  uit gestapelde plattegronden. Daardoor ontstaat er een eentonige bebouwing wat aan de basis ligt van een eenzijdige samenleving. Dit is slecht voor de stedelijke performance op straat.

 

Rotterdam heeft niet alleen hoogbouw nodig! Hoogbouw wordt vooral gedicteerd door de ambities van de gemeente en de ontwikkelaars. Hierdoor bepalen zij hoe de mensen moet wonen in de stad en niet de mensen zelf.

 

Door deze  manier van bouwen waarin de ontmoetingen en verbindingen niet worden gefaciliteerd, ontstaat er een sociaal isolement. Voor de toekomst is een duurzame samenleving nodig.

 

Mijn afstudeerproject genaamd de ‘Verticale buurtstraat’ gaat in hoofdlijnen over het sociaal metabolisme in het gebouw en de verdichtingsvraag van de stad en de stedelijke performance in en rond het gebouw.

 

De ambitie is om een alternatief te bieden voor de verdichtingsvraag van de toekomst. Door niet alleen maar te stapelen met eenzijdige woningplattegronden, die een sociaal isolement creëren voor de bewoners van deze torens. Maar juist door de mens en de buurtgemeenschap centraal te zetten.  Mijn opgave is om er een verdichtingsvorm te ontwerpen die sociale interactie en ontmoetingen stimuleert en faciliteert.

 

Het programma staat centraal bij het vormen van de buurt. Door de samenstelling van het programma zo te vormen dat deze goed kan functioneren als een collectief. De buurtgemeenschap moet bestaan uit een gemixte samenstelling van bewoners in leeftijden, afkomst ect. Op deze manier ontstaat er een goede sociale en duurzame buurtgemeenschap.

 

De opgave begint met het onderzoeken en analyseren van voorbeeld projecten waarbij de gemeenschap centraal staat. Uit het onderzoek heb ik elementen gedistilleerd en geformuleerd die de basis zijn geworden voor mijn vertaling.

 

Er zijn twee elementen die de hoofdlijn voor het concept vormen. Dit zijn de buurt als gemeenschap en de straat als verbindend element. Dit resulteert als een meerwaarde voor de bewoners en de omwonende van het gebouw. Ontmoeten en samen komen staan centraal in het ontwerp.

 

Concreet is het project een antwoord op de verdichtingsvraag van Rotterdam. Ik heb een gebouw ontworpen dat alle functies faciliteert voor een sociaal programma. Door dit gebouw met het concept van een sociale buurtgemeenschap te verweven, als multi-mixed-programma is dat geduurde dag, week en jaar optimaal wordt gebruikt.

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.