naar overzicht

van Hammerbrook naar Hammerstadt

download project

Stel je een wijk voor waar wonen en werken hand in hand gaan. Waar duurzame mobiliteitssystemen worden ingezet. Een wijk die symbool staat voor decentrale afvalverwerking als integraal onderdeel van het stedelijk leven. Te mooi om waar te zijn?

Van Hammerbrook naar Hammerstadt is een transformatiestrategie van een binnenstedelijke industriewijk naar een diverse, dichte en levendige stadswijk. De verdichtingsopgave van Hamburg wordt aangegrepen om het bestaande raamwerk van kanalen en stadsstraten uit te bouwen en te…

Stel je een wijk voor waar wonen en werken hand in hand gaan. Waar duurzame mobiliteitssystemen worden ingezet. Een wijk die symbool staat voor decentrale afvalverwerking als integraal onderdeel van het stedelijk leven. Te mooi om waar te zijn?

Van Hammerbrook naar Hammerstadt is een transformatiestrategie van een binnenstedelijke industriewijk naar een diverse, dichte en levendige stadswijk. De verdichtingsopgave van Hamburg wordt aangegrepen om het bestaande raamwerk van kanalen en stadsstraten uit te bouwen en te versterken. Binnen dit raamwerk nestelt zich het nieuwe Hamburgse bouwblok dat model staat voor een toekomstbestendige en klimaatbestendige wijk. Wat is er nodig om ontwikkelingen op gang te krijgen en private investeringen te ontlokken?

Naast de transformatie van het bouwblok worden twee grote stadsprojecten geïntroduceerd die ontwikkelingen in de wijk aanjagen en Hammerstadt sterk verbinden met de omliggende stadsdelen. Het Stroompark is het visitekaartje van Hammerstadt. In een openbare parkruimte wordt de verwerking van reststromen zichtbaar en beleefbaar gemaakt en gekoppeld aan het stedelijk leven in de wijk. Het Stroompark heft barrières op en vormt een belangrijk koppelstuk in de verbinding tussen Hammerstadt en het centrum van Hamburg.

De kansen voor een prachtig waterfront voor Hammerstadt liggen voor het oprapen. Het Oeverpark wordt het nieuwe gezicht van Hammerstadt aan de rivier de Bille. De groene oevers worden gecontinueerd waardoor de wijk direct met het open landschap wordt verbonden. Het oeverpark draagt bij aan de ecologie, biodiversiteit en waterkwaliteit van de wijk en versterkt de verblijfskwaliteit.

Lees meer

Onder constructie

De mobiele versie is nog onder constructie.
Bezoek de website op desktop.